મહિલાઓના શર્ટમાં બટન કેમ ડાબી બાજુ પર હોય છે? જાણવા જેવું છે કારણ, તમને પણ નહીં ખબર હોય આના વિશે

મહિલાઓના શર્ટમાં બટન કેમ ડાબી બાજુ પર હોય છે? જાણવા જેવું છે કારણ, તમને પણ નહીં ખબર હોય આના વિશે

શું તમે જોયું છે કે મહિલાના શર્ટમાં બટનો ડાબી બાજુ હોય છે જ્યારે છોકરાઓના શર્ટમાં બટનો જમણી બાજુ હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે આવું કેમ છે.

બદલાતા સમયમાં છોકરીઓ છોકરાઓની જેમ જિન્સ, શર્ટ અને ટી-શર્ટ પણ પહેરે છે. શું તમે નોંધ્યું છે કે છોકરાઓ અને છોકરીઓના શર્ટ પરનાં બટનો જુદી જુદી બાજુએ છે? હા, આ એકદમ સાચું છે, જો તમારે આ વસ્તુ નોંધ ન આવી હોય, તો હવે ધ્યાન આપો. ખરેખર, ગર્લ્સના શર્ટમાં ડાબી બાજુ બટનો હોય છે, જ્યારે છોકરાઓના શર્ટની જમણી બાજુએ બટનો હોય છે.

આ સાંભળીને તમે વિચારતા જ હશો કે જ્યારે છોકરાઓના શર્ટમાં બટનો જમણી તરફ હોય છે, તો પછી ડાબી બાજુ છોકરીઓના શર્ટમાં બટનો કેમ છે? આ લેખમાં, અમે તમને શર્ટના બટનની બાજુ બદલવાનું કારણ જણાવીશું.

સ્ત્રીઓ જમણા હાથથી શર્ટ બટનો ખોલતી હતી સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના શર્ટમાં બટનોની જુદી જુદી બાજુઓ વિશે ઘણી દલીલો છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે પુરુષો ડાબા હાથનો ઉપયોગ શર્ટ બટનોને ખોલવા માટે કરતા હતા. આને કારણે, તેના શર્ટમાં બટનો જમણી તરફ મૂકવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે, સ્ત્રીઓ શર્ટ બટનોને જમણા હાથથી અનબટન કરતી હતી જેથી તેમના શર્ટની ડાબી બાજુ બટનો હોય.

ઘોડેસવારીથી સંબંધિત તર્ક છે મહિલા શર્ટના બટનની જુદી જુદી બાજુ વિશે પણ એક દલીલ છે કે જૂના સમયમાં મહિલાઓ ઘોડા પર સવારી કરતી હતી . મહિલાઓ ડાબી બાજુએ બટનવાળા શર્ટ પહેરતી હતી જેથી શર્ટ હવામાં ન ખુલે. આ પછી, ઉત્પાદકો સ્ત્રીઓ માટે ડાબી બાજુ બટનો સાથે શર્ટ બનાવવાનું શરૂ કરે છે.

સ્તનપાન કરાવતા બાળકો માટેનું તર્ક એવું કહેવામાં આવે છે કે પહેલા માણસો જમણા હાથમાં તલવાર રાખતા હતા. જ્યારે મહિલાઓ બાળકોને ડાબા હાથથી હાથમાં લેતી હતી. તેથી, મહિલા શર્ટને ડાબી બાજુએ બટન લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેથી તેઓ જમણા હાથથી શર્ટને ખોલીને બાળકને સ્તનપાન કરાવી શકે.

નેપોલિયનનો કેસ મહિલાઓ અને પુરુષોના શર્ટમાં જુદા જુદા બાજુઓ પર બટનો રાખવા માટે નેપોલિયન સાથે એક દલીલ પણ છે. નેપોલિયન કહે છે કે તે હંમેશા શર્ટની અંદર પોતાનો જમણો હાથ રાખે છે. તેને શર્ટની અંદર પોતાનો જમણો હાથ મૂકવાનું ગમ્યું. નેપોલિયનને જોતાં, કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ શર્ટની અંદર હાથ જોડીને ચાલવા લાગી. આણે નેપોલિયનને ગુસ્સો આપ્યો અને આદેશ આપ્યો કે હવેથી મહિલા શર્ટમાંનાં બટનો જમણી જગ્યાએથી ડાબી બાજુ હશે.

સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના કપડા વચ્ચેના તફાવત માટે બીજી દલીલ મુજબ, અગાઉ મહિલાઓ અને પુરુષોના કપડા વચ્ચે ફરક હતો. પરંતુ તે સમયે મહિલાઓને પણ પુરુષો સમાન અધિકાર આપવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે મહિલાઓ અને પુરુષોના કપડા પણ સરખા થવા લાગ્યા. તેથી, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના કપડા વચ્ચેનો તફાવત જાળવવા માટે, મહિલા શર્ટમાં બટનો ડાબી બાજુ મૂકવામાં આવ્યા હતા.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *