આ મહિલાએ કેન્સલ હોવાથી માં મોગલની માનતા રાખી અને 21 દિવસ મા થયું એવું…જાણો આ પૂરી વાત

આ મહિલાએ કેન્સલ હોવાથી માં મોગલની માનતા રાખી અને 21 દિવસ મા થયું એવું…જાણો આ પૂરી વાત

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે માં મોગલનું નામ લેવા માત્રથી જ ભકતોના બધા દુઃખ દૂર થાય છે. માં મોગલે આજ સુધી કરોડો દુખીયાઓના દુઃખ દૂર કર્યા છે. માં મોગલનું નામ લેવા માત્રથી દુઃખ પણ દૂર થઇ જાય છે. માં મોગલે આજ સુધી પોતાના ઘણા ભકતોને પોતાનો પરચા આપ્યા છે.

એના માટે જ માં મોગલને અઢારે વર્ણની માં કહેવામાં આવે છે.એક મહિલા પોતાની માનતા પુરી કરવા માટે આવી હતી. મહિલાએ કહ્યું કે તેની બહેનને રિપોર્ટ કરાવતા જણાવ મળ્યું હતું કે તેને કેન્સર છે. કેન્સરની વાત સાંભળીને જ બધા લોકો દુઃખી થઇ ગયા હતા.

આખા પરિવારમાં માતમ છવાઈ ગયો હતો. ત્યારે મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે મેં મનોમન માં મોગલની માનતા રાખી હતી.બીજા જ દિવસથી માં મોગલનો ઘરમાં ધૂપ કરવા લાગી હતી. માં મોગલનો ધૂપ કરતા કરતા ૨૧ દિવસ થયા અને એ દિવસ રિપોર્ટ કરાવ્યા અને રિપોર્ટ સારો આવ્યો ડોક્ટરોએ જણાવ્યું.

કે ઓપરેશ કરવાની જરૂર નહિ પડે દવાઓથી જ સારું થઇ જશે આ વાત સાંભળતાની સાથે જ આખા પરિવારમાં ખુશીઓ છવાઈ ગઈ. મહિલાને માં મોગલનો પરચો થયો.

મહિલા તરત જ પોતાની માનતા પુરી કરવા માટે ૫૫૦૦ રૂપિયા લઈને કાબરાઉ મોગલધામ પહોંચી ત્યાં તેને મણિધર બાપુને બધી વાત કરી તો મણિધર બાપુએ કહ્યુ કે માં મોગલમાં વિશ્વાસ હોવાના કારણે તારું આ કામ થયું કે બાકી આ કોઈ ચમત્કાર નથી. આ રૂપિયા તું તારી બેનને આપી દેજે માં મોગલ રાજી થશે.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *