દીકરાએ પિતા માટે માં મોગલની માનતા લીધી કે જો તે પોતાના પગે ચાલતા થઇ જાય તો હું તમારા મંદિરે આવીને ત્રિશુલ ચઢાવી જઈશ અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

દીકરાએ પિતા માટે માં મોગલની માનતા લીધી કે જો તે પોતાના પગે ચાલતા થઇ જાય તો હું તમારા મંદિરે આવીને ત્રિશુલ ચઢાવી જઈશ અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

માં મોગલ તો દયાળી છે. માં મોગલનું નામ લેવા માત્રથી જ ભકતોના બધા દુઃખ દૂર થઇ જાય છે. માં મોગલ તો બધા કુળની દેવી છે. આજ સુધી માં મોગલની દ્વારે આવનારા ભકતો કયારેય દુઃખી થઇને પાછા નથી જતા.

દેશ વિદેશથી પણ લોકો માં મોગલની માનતા પુરી કરવા માટે આવે છે. આજ સુધી લાખો લોકોના દુઃખ માં મોગલે દૂર કર્યા છે.એક યુવક પોતાના પરિવાર સાથે કાબરાઉ ધામ માં મોગલને ત્રિશુલ અર્પણ કરવા માટે આવ્યો હતો, યુવકે કહ્યું કે તેના પિતાને એક બીમારી હતી અને તેની માટે ઓપરેશન કરવાયું હતું.

તેમાં કોઈ જતાની અડચણ ના આવે અને તેમની દુઃખ દૂર થઇ જાય તો હે માં મોગલ હું તમારા ધામે આવીને ત્રિશુલ ભેટમાં ચઢાવીને જઈશ. યુવકની માનતા રાખ્યાના થોડા જ સમયમાં.

તે યુવકના પિતાની જે પણ તકલીફ હતી તે હેમ ખેમ પુરી થઇ ગઈ અને તેના પિતા તેમના બંને પગે ચાલતા થઇ ગયા. બંને પગે ચલતા થઇ જતાની સાથે જ આખા પરિવારમાં ખુશીઓ છવાઈ ગઈ હતી. તરત જ પરિવારમાં મોગલને માનેલું ત્રિશુલ ચઢાવવા માટે કબરાઉ પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં યુવકે મણિધર બાપુને તે ત્રિશુલ આપ્યું.

તો મણિધર બાપુએ તે ત્રિશુલ પોતાના હાથ લઈને કહ્યું કે માં મોગલે તારા પાંચ ત્રિશુલ સ્વીકાર્ય. આ ત્રિશુલ તારી કુળદેવીને ચઢાવજે અને આ ત્રિશુલ તારા ઘરે જ રાખજે. માં મોગલ પર વિશ્વાસ રાખજો માં મોગલ તારી દરેક મનોકામના પુરી કરશે. કોઈ અંધશ્રદ્ધામાં ન માનતા.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *