સુરતની મિત્તલે આજ સુધી હજારો ગરીબ ઘરની દીકરીઓને લગ્ન પ્રસંગમાં આવી અનોખી મદદ કરીને તેમના પ્રસંગ સુધારી ચુકી છે.

સુરતની મિત્તલે આજ સુધી હજારો ગરીબ ઘરની દીકરીઓને લગ્ન પ્રસંગમાં આવી અનોખી મદદ કરીને તેમના પ્રસંગ સુધારી ચુકી છે.

આજે મેકઅપ છોકરીઓ માટે ઘરેણાં જેવો બની ગયો છે. આજે નાનામાં નાના પ્રસંગમાં પણ મહિલાઓ મેકઅપ વગર જઈ શકતી નથી. આ પ્રસંગે મહિલાઓ મેકઅપ પાછળ હજારોથી લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે.

જે છોકરીઓ દુલ્હન બનવા જઈ રહી છે તેમના માટે મેકઅપ ખૂબ જ જરૂરી છે. હાલમાં એક વાર દુલ્હન બનાવવા માટે 20 થી 25 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. ગરીબ પરિવારની દીકરીઓ પણ વિચારે છે કે તેઓ તેમના લગ્નમાં સારી દેખાશે, પરંતુ તેમની પાસે સારો મેકઅપ કરવા માટે પૈસા નથી.

તેથી તે મેકઅપ પર હજારો રૂપિયા વેડફતો નથી. ત્યારે સુરતની મિત્તલ ગેમેટ આવી સેવા કરે છે. તે જાણીને તમે પણ તેને સ્લેમ કરશો. જ્યારે મિત્તલના પુત્રના લગ્ન હતા.

તેમની પાસે એટલા આપીશ નહતા કે તે પોતાની બેનને મેકઅપ કરાવી શકે માટે એ સમયે તેને એવું થયું કે જો તેને મેકઅપ આવડતો હોત તો મારી બેનને મફતમાં મેકઅપ કરી આપોટ તેને વિચારાયું કે તેમના જેવી કેટલી દીકરીઓ હશે.

તો તેને નક્કી કર્યું કે તે ખુબજ ઓછી કિંમતમાં ગરીબ ઘરની દીકરીઓને મેકઅપ કરીને આપશે.માટે તે સુરત આવીને મેકઅપ નો કોર્સ કર્યો અને હવે તે આજુ બાજુના ગામડાની ગરીબ ઘરની દીકરીઓને માત્ર ૩૫૧ રૂપિયામાં મેકઅપ કરીને તેમનો પ્રસંગ સુધારી રહી છે. આ પણ એક જાતની સમાજ સેવા જ છે. જે ગરીબ ઘરની દીકરીઓના મોઢા પર સ્મિત લાવી રહી છે. આજ સુધી ઘણી યુવતીઓને ૩૫૧ માં મેકઅપ કરી ચુકી છે.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *