હોસ્પિટલના ખર્ચમાંથી હવે મુક્તિ મળશે! ફક્ત એક કલાકમાં જ ખાતામાં આવી જશે રકમ

હોસ્પિટલના ખર્ચમાંથી હવે મુક્તિ મળશે! ફક્ત એક કલાકમાં જ ખાતામાં આવી જશે રકમ

કોરોના મહામારી અથવા કોઈ પણ પ્રકારની મેડિકલ ઈમરજન્સી ઘટનામાં અચાનક પૈસાની જરૂર હોય તો તમે શું કરશો? આ વિચારીને, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (ઇપીએફ) ના સભ્યો માટે હવે એક નવી સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં તમને હોસ્પિટલમાં દાખલ થતાં જ તમને એક લાખ રૂપિયા મળશે.

મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં 1 લાખ એડવાન્સ
EPF સભ્યો અચાનક આવી પડેલી બિમારીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક તેમના PF બેલેન્સમાંથી 1 લાખ રૂપિયાની એડવાન્સ નિકાળી શકે છે. આ માટે તેમને કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચનો અંદાજ આપવાની જરૂર રહેશે નહીં.

પહેલી જૂને, EPFએ એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોરોના સહિતના કોઈ જીવલેણ રોગની સારવાર માટે અચાનક હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના કિસ્સામાં રૂ .1 લાખનું આ મેડિકલ એડવાન્સ આપવામાં આવશે.

બિલ બતાવવાની જરૂર નથી
અગાઉ, EPFOએ તબીબી ઇમરજન્સી માટે EPF ખાતામાંથી એડવાન્સ લેવાની મંજૂરી આપી હતી. પરંતુ, આ રકમ ખર્ચ અંદાજના આધારે અથવા તબીબી બીલની ભરપાઈ પછી જ ઉપલબ્ધ હતી.

પરંતુ આ તબીબી એડવાન્સ આનાથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આ માટે, EPF સભ્યને કોઈ બિલ અથવા અંદાજિત ખર્ચ બતાવવાની જરૂર નથી, ફક્ત અરજી કરો અને રકમ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે

મેડિકલ એડવાન્સની જરૂરી વાતો
કટોકટીની સ્થિતિમાં EPF સભ્યો કેવી રીતે એડવાન્સ લઈ શકે તે માટેની કેટલીક માર્ગદર્શિકા છે. એડવાન્સ પૈસા ઇપીએફના સભ્ય અથવા તેના પરિવારને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના કિસ્સામાં આપવામાં આવે છે.

1- દર્દીને સરકારી / જાહેર ક્ષેત્રના એકમ / સીજીએચએસ પેનલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવો જોઈએ. જો ઈમરજન્સીમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, તો એક અધિકારી તપાસ કરશે અને ત્યારબાદ તેની તબીબી એડવાન્સ જારી કરવામાં આવશે.

2- કર્મચારી અથવા કુટુંબના કોઈપણ સભ્યએ હોસ્પિટલ અને દર્દીની વિગતો આપતી અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે

3- આ રકમ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા બાદ અરજી કર્યાના એક કલાકની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે.

4- આ મે મહિનામાં ઇપીએફઓ બોર્ડના કોવિડ એડવાન્સથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આમાં, તમે કુલ ભંડોળના 75% મેળવી શકો છો,

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *