સગાઈ તૂટ્યા પછી કિંજલ દવે તેની ફેમેલીને ટાઈમ આપવા લાગી છે…જુઓ ભાઈ અને ફેમિલી સાથે ના ફોટાઓ

સગાઈ તૂટ્યા પછી કિંજલ દવે તેની ફેમેલીને ટાઈમ આપવા લાગી છે…જુઓ ભાઈ અને ફેમિલી સાથે ના ફોટાઓ

પાટણ જિલ્લાના સરીયા ગામે કિંજલ દવે ના પાયા કાસ દવેની સગાઈ કરવામાં આવી હતી. જેમાં નજીકના લોકોને જ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. સગાઈ ની તસ્વીરો આકાશના પિતા લલીતભાઈ સોશિયલ મીડિયાથી જે વાયરલ થાય છે. અમદાવાદ ચાર ચાર બંગડીવાળી ગાડી લાવી દઉ સોંગ થી એમાં સેલ કિંજલ દવે ચુપકે થી

તેના તેના બાળપણના મિત્ર એવા પવન જોશી સાથે અખાત્રીજના દિવસે જે સંઘપરામાં સગાઈ કરી લીધી હતી. હવે નવા સમાચાર સામે આવ્યા છે, કે કિંજલ દવે નવા કિંજલ દવેની પણ સગાઈ કરવામાં આવી છે. 21 તારીખે પાટણ જિલ્લાના ગામમાં આકાશની સગાઈ કરવામાં આવી છે.

જેની તસવીરો તેના પિતા લીલાયક ભાઈએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે, કે 20 તારીખે અખાત્રીજના દિવસે કિંજલ દવે અને પવન જોશી એ સગાઈ કરી લીધી હતી. જેમાં સગા સંબંધીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.

કિંજલ દવેનો ફિયોન્સ પવન જોશી અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં રહે છે. પવન જોશી મૂળ પાટણ જિલ્લાના ફરિયાદ ગામનો મતની છે, તે અમદાવાદના બિઝનેસ કરે છે. કિંજલ દવે અને પવનની સગાઈ સામાજિક રીતે રીતે રિવાજો પ્રમાણે કરવામાં આવી હતી. તે જ રીતે આકાશની પણ સગાઈ સામાજિક રીતે કરવામાં આવી હતી.

થોડા દિવસ પહેલા જ પરિવાર સાથે કિંજલ સગાઈ માટે ખરીદી પણ કરી રહી હતી. જ્યારે ભાઈ આકાશે પણ ખરીદી કરી હતી નોંધનીય છે, કે આકાશની ફિયાંસી જાગૃતિને કિંજલને ગિફ્ટ આપી હતી. તેની તસવીર પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી હતી.

આ કિંજલ સાથે ઉભી હોય તેવી તસ્વીર પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. આકાસ દવેની જ્યાં સુધી કરવામાં આવી છે. તે ગામમાં કિંજલ ની પાસે સગાઈ કરવામાં આવી છે. આ ગામનું નામ છે. સરીયર જે પાટણ જિલ્લામાં આવેલું છે. આકાશ દવેની પ્રિયાંશી નું નામ જાગૃતિ છે. અને તેને લાડમાં સોનું કહેવામાં આવે છે.

એવું સૂત્ર પાસેથી જાણવા મળી રહ્યું છે.આકાસ દવેની જ્યાં સુધી કરવામાં આવી છે. તે ગામમાં કિંજલ ની પાસે સગાઈ કરવામાં આવી છે. આ ગામનું નામ છે. સરીયર જે પાટણ જિલ્લામાં આવેલું છે. આકાશ દવેની પ્રિયાંશી નું નામ જાગૃતિ છે. અને તેને લાડમાં સોનું કહેવામાં આવે છે. એવું સૂત્ર પાસેથી જાણવા મળી રહ્યું છે.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *