જયારે પોતાનો દીકરો દીક્ષા લઈ રહ્યો હોય ત્યારે આ માતાના શબ્દ સાંભળીને લોકોની આંખમાંથી આંસુ ધારા વહી ….

જયારે પોતાનો દીકરો દીક્ષા લઈ રહ્યો હોય ત્યારે આ માતાના શબ્દ સાંભળીને લોકોની આંખમાંથી આંસુ ધારા વહી ….

બધા માતાપિતા વિચારે છે કે તેમના બાળકો તેમના બાળપણનો આધાર બનશે, પરંતુ કેટલીકવાર કુદરત કંઈક અલગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. મિતેન ભાઈ સાથે પણ એવું જ થયું. મિતેન ભાઈનો જન્મ સુખી પરિવારમાં થયો હતો.

માતા-પિતા પણ પુત્રને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા.મિતેન ભાઈને ભક્તિમાં ખૂબ જ રસ હતો. તેથી તેણે મોક્ષના માર્ગ પર ચાલવાનું નક્કી કર્યું, તેને ભક્તિમાં રસ હતો અને તેણે તેના ગુરુ પાસે જવાનું નક્કી કર્યું જેણે તેને શીખવ્યું. તેઓ ત્યાં લગભગ 5 વર્ષ રોકાયા, વાચમના ઘરે પાછળ-પાછળ જતા રહ્યા.

પાંચ વર્ષ સુધી તેમના ગુરુ સાથે રહ્યા અને પૂરતું જ્ઞાન અને ધર્મના તમામ નૈતિક નિયમો પ્રાપ્ત કર્યા પછી, મિતેન ભાઈએ આખરે દીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું. આ વાત જાણીને તેના માતા-પિતા અને પહેલા તો બધા દુઃખી થઈ ગયા

અને રડવા લાગ્યા, પરંતુ ધીરે ધીરે તેમને સમજાયું કે દીકરાને મન છે અને આજ સુધી કોઈ મનને રોકી શક્યું નથી, તેથી માતા-પિતાએ દીક્ષા લેવાની રજા આપી અને દીપક જે. પુત્રની દીક્ષા સમારોહ હતો.

તે દિવસે આખો પરિવાર રડ્યો. માતા-પિતા અને ભાઈઓએ કહ્યું કે અમારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો તેમને માફ કરજો અને આમ આખો પરિવાર ભાવુક થઈ ગયો અને તેમને અંતિમ વિદાય આપી. તેમનો છોકરો. પુત્રને દીક્ષા લેતા જોઈને માતા-પિતાની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. માતા-પિતાએ કહ્યું કે તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં અમારું નામ પ્રખ્યાત કરો અને સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવો.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *