અંકરાશિ : આજે આ જન્મતારીખવાળાના બપોર પછી ઉઘડશે નસીબ, લક્ષ્મીજી સામે ચાલીને બારણું ખખડાવશે

અંકરાશિ : આજે આ જન્મતારીખવાળાના બપોર પછી ઉઘડશે નસીબ, લક્ષ્મીજી સામે ચાલીને બારણું ખખડાવશે

અંકરાશિ : જ્યોતિષ શાસ્ત્રની જેમ અંકશાસ્ત્ર પણ વ્યક્તિનું ભવિષ્ય, સ્વભાવ અને વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. જેમ દરેક નામ પ્રમાણે રાશિચક્ર હોય છે, તેવી જ રીતે અંકશાસ્ત્રમાં દરેક સંખ્યા અનુસાર સંખ્યાઓ હોય છે.

અંકરાશિ : જ્યોતિષ શાસ્ત્રની જેમ અંકશાસ્ત્ર પણ વ્યક્તિનું ભવિષ્ય, સ્વભાવ અને વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. જેમ દરેક નામ પ્રમાણે રાશિચક્ર હોય છે, તેવી જ રીતે અંકશાસ્ત્રમાં દરેક સંખ્યા અનુસાર સંખ્યાઓ હોય છે. અંકશાસ્ત્ર અનુસાર તમારો નંબર જાણવા માટે તમારી જન્મ તારીખ, મહિનો અને વર્ષ એકમ અંકમાં ઉમેરો અને જે નંબર આવશે તે તમારો લકી નંબર હશે. ઉદાહરણ તરીકે મહિનાની 7, 16 અને 25 તારીખે જન્મેલા લોકોનો મૂળાંક 7 હશે.

અંકરાશિ ..મૂળાંક 1

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *